esds


Go to content

ESDS koncept

ESDS är ett självförsvarssystem som bygger på kroppens instinktiva försvarsreaktioner. Detta gör det lätt att lära sig och applicera.
Inga förkunskaper krävs, metoderna passar alla. ESDS är ej heller baserat på någon kampsport.

Träningen är scenariobaserad vilket innebär att man tränar i en miljö där man verkligen kan bli utsatt för aggressiva situationer.

Under utbildningen går man igenom och lär sig förstå/hantera mentala samt fysiska reaktioner/beteenden hos både offer samt förövare.
Man går igenom metoder för att förebygga konflikt-situationer, tal, attityd, kroppspråk samt handgripligt agerande om handgemäng uppstår.

Konceptet är framtaget av Slavo Gozdzik som är grundaren av International Police Defence Tactics Association (IPDTA) .


ESDS baseras på nedan beskrivna koncept / klicka på länkar bredvid bilderna / .
Vad säger andra om våld
Back to content | Back to main menu