esds


Go to content

Välkommen till

Explosive Self Defence SystemESDS är ett självförsvarssystem som bygger på kroppens instinktiva försvarsreaktioner. Detta gör det lätt att lära sig och applicera.
Inga förkunskaper krävs, metoderna passar alla.
ESDS är ej heller baserat på någon kampsport.


Träningen är scenariobaserad vilket innebär att man tränar i en miljö där man verkligen kan bli utsatt för aggressiva situationer.


Under utbildningen går man igenom och lär sig förstå/hantera mentala samt fysiska reaktioner/beteenden hos både offer samt förövare.


Man går igenom metoder för att förebygga konflikt-situationer, tal, attityd, kroppspråk samt handgripligt agerande om handgemäng uppstår.


Back to content | Back to main menu